Nieuwe naam: Peel Zorg Brabant BV

Trend Zorg Helmond BV gaat zelfstandig verder

MILHEEZE - Per 10 februari is Trend Zorg Helmond BV afgescheiden van de Trend Zorg Groep door een management buy out. Ruud Kitzen, die sinds medio juli vorig jaar al directeur was van Trend Zorg Helmond BV, is de nieuwe aandeelhouder en tevens algemeen directeur. Per 1 april wijzigt de naam van de zorginstelling in Peel Zorg Brabant BV, de handelsnaam wordt Peel Zorg.

Ruud Kitzen: “Ieder concentreert zich op zijn eigen zorgregio, dat hebben we met elkaar afgesproken. Trend Zorg Eindhoven BV in de regio Eindhoven en Peel Zorg Brabant BV in de Brabantse Peelgemeenten. Deze nieuwe naam staat voor een frisse start in de Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.”

Peel Zorg Brabant BV biedt beschermd wonen (woonbegeleiding) en ambulante begeleiding als ook dagbesteding aan jongvolwassenen met gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsstoornis in de zorgregio Helmond. Er zijn thans woonlocaties in Bakel en Milheeze. “Op dit moment hebben we geen woningen meer vrij en hanteren we, in afwachting van doorstroomplaatsen, een korte wachtlijst”, aldus Ruud Kitzen. “Het is onze ambitie om in de nabije toekomst iets te groeien. Daartoe werken we op de huizenmarkt onder andere prima samen met woningcorporatie Goed Wonen in Gemert.”

Vergroten zelfredzaamheid
De doelstelling van Peel Zorg Brabant BV is het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten in de maatschappij.
Cliënten worden door zorgprofessionals persoonlijk begeleid, hetzij in huisvesting van Peel Zorg Brabant BV hetzij ambulant.
Ruud Kitzen: “We gaan - als het kan - voor het ultieme doel en dat is cliënten begeleiden naar uiteindelijk volledig zelfstandig functioneren in de maatschappij. Dat lukt niet altijd, daarvoor zijn we in de vervolgtrajecten na het 24/7 beschermd wonen ook afhankelijk van het aanbod van woningen van de woningcorporaties. We willen graag de begeleiding van cliënten uitbreiden, mits er voldoende vervolgplekken beschikbaar zijn.”

Nieuwe website en logo
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw jasje. Dat komt er. Binnen afzienbare tijd wordt de nieuwe website, met een nieuw logo, van Peel Zorg Brabant BV gelanceerd. “Een klein feestelijk moment waar we met het personeel kort even bij willen stilstaan”, zegt Ruud Kitzen. “Want iedereen is hartstikke enthousiast over deze nieuwe, frisse start. We gaan er iets moois van maken!

betrouwbaar betrokken transparant